Van vòi Novo - sản phẩm Novo

Van vòi Novo - sản phẩm Novo

Để có thông tin chi tiết sản phẩm xin hãy tải bảng báo giá Van vòi Novo-Việt Tiệp:

Download: Bảng Báo Giá Novo-Việt Tiệp

Liên hệ trực tiếp để có giá thương mại

Hotline: 0912.100.888

Báo giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng

Chủng loại

Stt

Hình ảnh sản phẩm

Tiêu chuẩn

Kích thước

Đơn giá (VND)

Số lượng (Cái/Thùng)

Số lượng (Cái//Hộp)

Ghi chú

VAN CỬA ĐỒNG

1

NOVO

PN16

DN 15

111,000

100

10

 

DN 20

143,900

90

10

 

DN 25

196,000

64

8

 

DN 32

290,000

24

2

 

DN 40

370,000

24

2

 

DN 50

602,700

24

2

 

2

KUMA

PN10

DN 15

86,000

100

10

 

DN 20

108,000

100

10

 

DN 25

145,000

64

8

 

DN 32

243,000

24

2

 

DN 40

302,000

24

2

 

DN 50

454,000

12

2

 

VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG

3

NOVO

PN16

DN 15

63,000

180

15

 

DN 20

86,600

120

10

 

DN 25

120,200

72

6

 

DN 32

170,000

36

2

 

DN 40

210,000

36

2

 

DN 50

400,100

24

2

 

4

KUMA

PN10

DN 15

50,500

180

15

 

DN 20

82,000

120

10

 

VAN BI ĐỒNG

5

NOVO

PN16

DN 15

83,000

144

12

 

DN 20

113,400

90

10

 

DN 25

181,000

60

10

 

DN 32

355,000

36

4

 

DN 40

409,000

32

2

 

DN 50

604,000

20

2

 

6

KUMA

PN10

DN 15

73,000

144

12

 

DN 20

88,000

90

10

 

DN 25

145,000

48

8

 

DN 32

273,000

36

4

 

DN 40

352,000

32

2

 

DN 50

530,000

16

2

 

VAN HỢP KIM TAY GẠT

7

RYO

PN10

DN 15

49,000

100

10

 

DN 20

64,500

90

10

 

DN 25

93,000

48

8

 

DN 32

165,000

36

4

 

DN 40

210,000

32

2

 

DN 50

310,000

16

2

 

RỌ ĐỒNG

8

NOVO

PN16

DN 15

44,000

 

15

 

DN 20

75,000

 

15

 

VAN MỘT CHIỀU LÁ

9

NOVO

PN16

DN 15

66,200

144

12

 

DN 20

96,600

120

10

 

DN 25

142,500

80

8

 

DN 32

216,000

36

3

 

DN 40

318,000

36

3

 

DN 50

509,000

24

2

 

10

KUMA

PN10

DN 15

43,500

144

12

 

DN 20

59,500

120

10

 

DN 25

92,500

64

8

 

DN 32

175,000

36

3

 

VAN PHAO

11

NOVO

PN16

DN 15

125,000

75

Không hộp

 

DN 20

148,000

50

Không hộp

 

12

MISU

PN16

DN 15

88,000

70

Không hộp

 

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM

13

NOVO

PN16

DN 15

83,000

144

12

 

DN 20

113,400

90

10

 

14

KUMA

PN10

DN 15

73,000

120

10

 

DN 20

88,000

100

10

 

VAN HỢP KIM TAY BƯỚM

15

RYO

PN10

DN 15

49,000

120

10

 

DN 20

64,500

100

10

 

VÒI ĐỒNG

16

NOVO

PN16

DN 15

101,500

90

10

 

DN 20

124,000

60

10

 

17

KUMA

PN10

DN 15

89,800

90

10

 

DN 20

100,500

60

10

 

18

MISU

PN10

DN 15

72,000

90

10

 

VÒI MẠ CROM

19

KUMA

PN10

DN 15

95,000

90

10

 

PN10

DN 20

105,000

60

10

 

VÒI HỢP KIM TAY GẠT

20

RYO

PN10

DN 15

58,000

90

10

 

PN10

DN 20

81,500

60

10

 

Bình luận